ї                                                                                                                                            Єпископат Західньоевропєйська Єпархії

Митрополит Полікарп 1945-1953 

                                                                            Архиєпископ Орест1973.-1981

Митрполит НІКАНОР   1953-1969                                                      Ариєпископ Анатолій 1981-1997            

Мстислав СкрипникПатріярх Мстислав     1969-1993

Митрополит Константин 1993-2012

Мирополит Антоній        2012-